МЕБЕЛИТЕ СЕ ИЗРАБОТВАТ САМО ПО ПОРЪЧКА ИНДИВИДУАЛНО ЗА ВСЕКИ