Манекен момче тен

Манекен момиче тен

Манекен момче тен

Манекен момиче 155см тен

Манекен момче 155см тен

Манекен дете седнало тен

Манекен дете JBM-1

Манекен дете JBM-2

Манекен момиче JBL-6 тен

Манекен момче JBM-6 тен